google plus linkedin
GJ Legal Advocaten

Archief van: januari 2017

Nieuws overzicht

Consultatie Omgevingswet

16 januari 2017

Naar verwachting zal in 2018 of 2019 de Omgevingswet in werking treden. Deze wet vervangt een groot aantal wetten op het gebied van onder meer ruimtelijke ordening, milieu, natuur en water, kortom: de gehele fysieke leefomgeving. De wet zelf is in een eerder stadium al goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. Voordat de wet […]