google plus linkedin
GJ Legal Advocaten

Archief van: oktober 2017

Nieuws overzicht

Boetes voor verkoop utiliteitsgebouwen zonder energielabel

27 oktober 2017

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie van infrastructuur en milieu heeft onlangs 23 eigenaren van utiliteitsgebouwen beboet, omdat zij panden hadden verkocht zonder het verplichte energielabel. De hoogste boete bedraagt ruim 10.000 euro. Utiliteitsgebouwen zijn gebouwen die niet voor wonen zijn bedoeld. Gebouwen moeten volgens het Besluit energieprestatie gebouwen (een ‘doorvertaling’ van […]

Verboden onderverhuur lang niet altijd genoeg voor ontruiming

23 oktober 2017

Vrijwel alle algemene bepalingen bij huurovereenkomsten voor woonruimte bevatten een verbod op het geheel of gedeeltelijk in gebruik geven of in onderhuur verstrekken van die woonruimte. Als een huurder dat toch doet, pleegt die huurder wanprestatie en levert dat in beginsel een grond op voor beëindiging van de huurovereenkomst. Want dat is de hoofdregel zoals […]