google plus linkedin
GJ Legal Advocaten

Archief van: augustus 2018

Nieuws overzicht

Peildiscussie: hoe hoog is 3 meter?

15 augustus 2018

In bestemmingsplannen staan naast gebruiksvoorschriften (waar mag worden gewoond, een bedrijf worden gevestigd e.d.) ook bouwvoorschriften. Onderdeel van die bouwvoorschriften zijn hoogtebepalingen voor de goot- en nokhoogte. Aan de hand van al deze voorschriften kan bijvoorbeeld worden vastgesteld dat op locatie X een huis met een goothoogte van 6 meter en een nokhoogte van 9,5 […]