google plus linkedin
GJ Legal Advocaten

Archief van: april 2021

Nieuws overzicht

Rui­me­re toe­gang tot de be­stuurs­rech­ter bij om­ge­vings­rech­te­lij­ke be­slui­ten

15 april 2021

Belanghebbenden bij een bestemmingsplan, omgevingsvergunning of natuurvergunning hoeven voorlopig niet meer eerst een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbesluit, om het recht op beroep bij de bestuursrechter ‘veilig te stellen’. En als u als belanghebbende wel gebruik heeft gemaakt van zo’n uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure, dan kan bij de bestuursrechter altijd tegen het gehele besluit […]