google plus linkedin
GJ Legal Advocaten

Archief van: mei 2021

Nieuws overzicht

Niet-be­lang­heb­ben­de kan soms toch bij be­stuurs­rech­ter in be­roep te­gen om­ge­vings­be­sluit

Niet-be­lang­heb­ben­de kan soms toch bij be­stuurs­rech­ter in be­roep te­gen om­ge­vings­be­sluit

05 mei 2021

Ook een niet-belanghebbende die eerder een zienswijze indiende tegen bijvoorbeeld een ontwerpbestemmingsplan of ontwerptracébesluit, kan voorlopig tegen het definitieve bestemmingsplan of tracébesluit in beroep bij de bestuursrechter. Dit volgt uit een tweede richtinggevende uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van gisteren (4 mei 2021) naar aanleiding van het zogenoemde ‘Varkens in […]