google plus linkedin
GJ Legal Advocaten

Archief van: juli 2021

Nieuws overzicht

Indringender milieubeoordeling voor windmolens

Indringender milieubeoordeling voor windmolens

06 juli 2021

Op 30 juni jl. heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak een uitspraak gedaan waaruit volgt dat ook voor de Nederlandse windturbinenormen een milieubeoordeling moet worden gemaakt. Dat betekent dat overheden de windturbinenormen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling niet mogen gebruiken voor windturbineparken, totdat die milieubeoordeling er is. Overigens betekent de uitspraak niet dat er in de […]

“Bouwvrijstelling” is op 1 juli ingegaan

05 juli 2021

Op 1 juli jl. is de wet Stikstofreductie en Natuurverbetering in werking getreden. Onderdeel van deze wet is de vrijstelling voor bouw- sloop en eenmalige aanlegactiviteiten, in het kort de bouwvrijstelling. Dit betekent in het vergunningstraject dat voor het aspect stikstof alleen nog de neerslag (depositie) in de gebruiksfase een rol speelt. Het is niet langer […]