google plus linkedin
GJ Legal Advocaten

Archief van: oktober 2021

Nieuws overzicht

Raad van State: kli­maat­doe­len uit zicht, er zijn nú ex­tra maat­re­ge­len no­dig

28 oktober 2021

De klimaatdoelen die Nederland voor zichzelf heeft gesteld in de Klimaatwet zijn uit zicht. Daarom zijn er nú extra maatregelen nodig. Daar kan niet mee worden gewacht. Dat het kabinet demissionair is, ontslaat het niet van de plicht om te doen wat nu nodig is. De aard en omvang van de klimaatcrisis maken onmiddellijk ingrijpen […]

Film Noir

12 oktober 2021

Hoewel arbeidsrecht niet tot de specialismen van ons kantoor behoort, zijn onderstaande overwegingen uit een recente uitspraak van de Kantonrechter in de Rechtbank Noord-Holland te opvallend om niet te delen: 5 De beoordeling 5.1. Vooreerst dient te worden beoordeeld het verweer van JoS dat de dagvaarding en de incidentele conclusie in feite onleesbaar en daardoor […]