google plus linkedin
GJ Legal Advocaten

Archief van: december 2021

Nieuws overzicht

Coalitieakkoord zet in op hernieuwde bouw- en woonagenda

16 december 2021

Op 15 december 2021 is het coalitieakkoord tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie gepresenteerd. Het akkoord, met de titel ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’, wil onder meer innovaties in de bouw stimuleren en zet in op klimaatbestendige en natuurinclusieve bouw. Een veelbelovende oplossing in dat verband lijkt grootschalige toepassing van hout in de […]

Huurverhoging vrije sector in 2022 maximaal 3,3%

08 december 2021

In de vrije sector mag gedurende drie jaar (1 mei 2021 tot 1 mei 2024) de huur jaarlijks verhoogd worden met maximaal inflatie + 1%. Dit staat in de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten. Het inflatiepercentage wordt berekend over 12 maanden: van december tot december. Het CBS heeft het inflatiepercentage over de maand november bekendgemaakt. […]

270 miljoen euro tot 2030 voor uitstootvrij bouwmaterieel

06 december 2021

Meer schone machines in de bouw. Bouwbedrijven kunnen vanaf volgend voorjaar met subsidie uitstootvrij bouwmaterieel, zoals graaf- en heimachines, betonmixers en bouwaggregaten kopen. Ook kunnen ze subsidie krijgen voor de ombouw of aanpassing van hun materieel van diesel naar waterstof of elektrisch. Ondernemers kunnen tot 40% van de aanschafkosten terugkrijgen. Het kabinet wil MKB-bedrijven extra […]

Nieuwe Nationale Woningbouwkaart gepubliceerd

Nieuwe Nationale Woningbouwkaart gepubliceerd

03 december 2021

De Rijksoverheid heeft een bijgewerkte versie van de ‘Nationale Woningbouwkaart‘ gepubliceerd. Deze vormt een bijlage bij de kamerbrief van minister Ollongren van 1 december jl., waarin zij de Tweede Kamer informeert over de voortgang in de plancapaciteit van nieuwbouwwoningen. De brief is hier te vinden.