google plus linkedin
GJ Legal Advocaten

Archief van: februari 2022

Nieuws overzicht

Raad van State stelt nieuwe norm voor toetsen overheidsbesluiten

04 februari 2022

Op 2 februari jl. heeft de grote kamer van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een nieuwe norm neergezet voor evenredigheidstoetsing van overheidsbesluiten zie ECLI:NL:RVS:2022:285 (Harderwijk). In de uitspraak wordt door de Afdeling ingegaan op het evenredigheidsbeginsel, zoals dat is neergelegd in het tweede lid van artikel 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht […]