google plus linkedin
GJ Legal Advocaten

Archief van: maart 2022

Nieuws overzicht

Appartement bestemd tot ‘woning’? Verbod op kamerverhuur.

Appartement bestemd tot ‘woning’? Verbod op kamerverhuur.

18 maart 2022

Eigenaren en gebruikers van appartementen kunnen worden beperkt in hun gebruiksmogelijkheden op grond van bepalingen in de splitsingsstukken. Meestal omvatten die bepalingen ook de verplichting om het privégedeelte conform de bestemming te gebruiken. Wat onder de bestemming moet worden verstaan, dient op grond van vaste jurisprudentie te worden afgeleid uit de bewoordingen van de akte, […]