google plus linkedin
GJ Legal Advocaten

Archief van: april 2022

Nieuws overzicht

Huidig woningtekort is historisch gezien klein

14 april 2022

Of zelfs zeer klein, aldus Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS, in een video die op de website van het CBS is gepubliceerd. Daarin wordt ingegaan op de vraag, wat de drijfkracht is achter de sterk gestegen prijzen van koopwoningen. Uit de cijfers blijkt, dat het huidige woningtekort in brede zin historisch gezien […]

Maximum aantal WOZ-punten in huurprijs per 1 mei 2022

Maximum aantal WOZ-punten in huurprijs per 1 mei 2022

12 april 2022

Sinds 1 oktober 2015 wordt de WOZ-waarde (waardering onroerende zaken) van een huurwoning betrokken bij het bepalen van de maximaal redelijke huurprijs in het woningwaarderingsstelsel (WWS), door een puntentoekenning voor de WOZ-waarde als zodanig en voor de WOZ-waarde per oppervlakte. Op 1 mei 2022 treedt een wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (Bhw) in werking. […]