google plus linkedin
GJ Legal Advocaten

Archief van: november 2022

Nieuws overzicht

Strijd met bestemmingsplan: huurovereenkomst nietig?

30 november 2022

Het lijkt een gevaarlijke eenvoud te hebben: met de regels van het bestemmingsplan in de hand kan een geslaagd beroep worden gedaan op de nietigheid van de gehele huurovereenkomst. Waardoor niet alleen de contractuele bepalingen maar ook (semi-)dwingend huurrecht buiten spel staan – er moet in dat geval immers worden gehandeld alsof de huurovereenkomst nooit […]

UBO-register tast grondrechten aan

23 november 2022

Het UBO-register in de huidige vorm tast de grondrechten en privacy van burgers aan. Daar komt het oordeel dat het Europese Hof van Justitie gisteren velde op neer. Volgens het Europese Hof is het aan iedereen openbaar maken van de gegevens ‘buitenproportioneel’. Het Hof heeft de ongeldigheid vastgesteld van de bepaling van de Europese antiwitwasrichtlijn, […]

Raad van State biedt excuses aan

21 november 2022

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State betreurt het dat zij té laat is teruggekomen van de strenge lijn in uitspraken over kinderopvangtoeslagen. Dit staat in het reflectierapport van de Afdeling bestuursrechtspraak dat op 19 november 2021 is gepubliceerd. In het rapport kijkt de Raad van State kritisch naar het eigen functioneren en zijn […]

Porthos-uitspraak Raad van State

02 november 2022