google plus linkedin
GJ Legal Advocaten

Archief van: februari 2023

Nieuws overzicht

Energielabel C verplicht voor kantoren

Energielabel C verplicht voor kantoren

22 februari 2023

Sinds 1 januari 2023 moet ieder kantoor groter dan 100 m2 zijn voorzien van een geldig energielabel, met minimaal niveau energielabel C. Voldoet het pand niet aan de eisen, dan mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor worden gebruikt. Deze verplichting is opgenomen in het Bouwbesluit. Er zijn wel een paar uitzonderingen, […]

Wet versterking regie volkshuisvesting in consultatie

Wet versterking regie volkshuisvesting in consultatie

21 februari 2023

Het wetsvoorstel regie volkshuisvesting is vanaf 17 februari jl. in consultatie gebracht. Met deze wet wil het rijk meer regie op de woningbouw, zodat het programma van meer dan 900.000 woningen in 2030 kan worden gerealiseerd. Afdwingbare prestatieafspraken De wet maakt het mogelijk dat het rijk afdwingbare prestatieafspraken met provincies, gemeenten, corporaties en marktpartijen maakt […]