google plus linkedin
GJ Legal Advocaten

Archief van: juni 2023

Nieuws overzicht

Af­de­ling be­stuurs­recht­spraak nu­an­ceert recht­spraak over het be­grip ‘over­tre­der’

01 juni 2023

Bij de uitleg van het begrip ‘overtreder’ in rechtszaken over bestuurlijke boetes, bestuursdwang- of dwangsombesluiten sluit de Afdeling bestuursrechtspraak voortaan aan bij de uitleg die in het strafrecht aan het begrip ‘functioneel daderschap’ wordt gegeven. Dit geldt zowel voor zaken waarin de overtreder een natuurlijk persoon is als voor zaken waarin de overtreder een rechtspersoon […]