google plus linkedin
GJ Legal Advocaten

Archief van: november 2023

Nieuws overzicht

Raad van State plaatst vraagtekens bij Wet betaalbare huur

Raad van State plaatst vraagtekens bij Wet betaalbare huur

20 november 2023

Het is onduidelijk of de Wet betaalbare huur de woningzoekende helpt en of deze wet leidt tot voldoende betaalbare huurwoningen. Een reëel risico is dat het wetsvoorstel leidt tot verkoop van huurwoningen en minder nieuwbouwhuurwoningen. In dat geval zal het aanbod in de vrije huursector eerder af- dan toenemen, waar uiteindelijk de mensen die een […]

Ondernemers gaan zeker stemmen – wel verschil tussen grote en kleine ondernemingen

20 november 2023

Een groot deel van de ondernemers is zeker van plan te gaan stemmen bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. De drie meest gekozen partijen zijn Groenlinks-PvdA (15%), VVD (13%) en Nieuw Sociaal Contract (11%);Wel zijn er verschillen zichtbaar tussen kleinere en grotere ondernemers. Ondernemers met 0 t/m 1 medewerker geven vaker aan op GroenLinks-PvdA te gaan […]

Eerste Kamer uit zorgen over invoering Omgevingswet

01 november 2023

De Eerste Kamer heeft dinsdag 31 oktober een motie aangenomen die concludeert dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet en het juridische stelsel van de Omgevingswet nog steeds te grote uitvoeringsproblemen kennen om per 1 januari 2024 verantwoord over te gaan tot invoering. Minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die voor een interpellatiedebat naar de […]