google plus linkedin
GJ Legal Advocaten

Af­de­ling be­stuurs­recht­spraak nu­an­ceert recht­spraak over het be­grip ‘over­tre­der’

1 juni 2023