google plus linkedin
GJ Legal Advocaten

Nieuwsarchief

Nieuws overzicht

1 2 3 5

Iets wat zelden voorkomt

31 augustus 2023

Is een uitspraak van een bestuursrechter, waarbij de eisende burger in de proceskosten wordt veroordeeld. In de regel is dat namelijk niet mogelijk en kan dat alleen onder bijzondere omstandigheden. De bestuursrechter in de Rechtbank Noord-Holland heeft dat onlangs gedaan, met de uitspraak van 11 augustus 2023. Het ging daarbij om het beroep van een […]

Af­de­ling be­stuurs­recht­spraak nu­an­ceert recht­spraak over het be­grip ‘over­tre­der’

01 juni 2023

Bij de uitleg van het begrip ‘overtreder’ in rechtszaken over bestuurlijke boetes, bestuursdwang- of dwangsombesluiten sluit de Afdeling bestuursrechtspraak voortaan aan bij de uitleg die in het strafrecht aan het begrip ‘functioneel daderschap’ wordt gegeven. Dit geldt zowel voor zaken waarin de overtreder een natuurlijk persoon is als voor zaken waarin de overtreder een rechtspersoon […]

Energielabel C verplicht voor kantoren

Energielabel C verplicht voor kantoren

22 februari 2023

Sinds 1 januari 2023 moet ieder kantoor groter dan 100 m2 zijn voorzien van een geldig energielabel, met minimaal niveau energielabel C. Voldoet het pand niet aan de eisen, dan mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor worden gebruikt. Deze verplichting is opgenomen in het Bouwbesluit. Er zijn wel een paar uitzonderingen, […]

Wet versterking regie volkshuisvesting in consultatie

Wet versterking regie volkshuisvesting in consultatie

21 februari 2023

Het wetsvoorstel regie volkshuisvesting is vanaf 17 februari jl. in consultatie gebracht. Met deze wet wil het rijk meer regie op de woningbouw, zodat het programma van meer dan 900.000 woningen in 2030 kan worden gerealiseerd. Afdwingbare prestatieafspraken De wet maakt het mogelijk dat het rijk afdwingbare prestatieafspraken met provincies, gemeenten, corporaties en marktpartijen maakt […]

Derde minder transacties op markt nieuwbouwkoopwoningen

Derde minder transacties op markt nieuwbouwkoopwoningen

20 januari 2023

In het derde kwartaal van 2022 zijn ruim een derde minder nieuwbouwkoopwoningen verkocht dan een jaar eerder. Dit is de grootste daling sinds de start van de meting in 2015. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS, het Kadaster en Eurostat. Er werden ruim 50 duizend bestaande koopwoningen verkocht, een daling van 6,4 procent […]

Strijd met bestemmingsplan: huurovereenkomst nietig?

30 november 2022

Het lijkt een gevaarlijke eenvoud te hebben: met de regels van het bestemmingsplan in de hand kan een geslaagd beroep worden gedaan op de nietigheid van de gehele huurovereenkomst. Waardoor niet alleen de contractuele bepalingen maar ook (semi-)dwingend huurrecht buiten spel staan – er moet in dat geval immers worden gehandeld alsof de huurovereenkomst nooit […]

UBO-register tast grondrechten aan

23 november 2022

Het UBO-register in de huidige vorm tast de grondrechten en privacy van burgers aan. Daar komt het oordeel dat het Europese Hof van Justitie gisteren velde op neer. Volgens het Europese Hof is het aan iedereen openbaar maken van de gegevens ‘buitenproportioneel’. Het Hof heeft de ongeldigheid vastgesteld van de bepaling van de Europese antiwitwasrichtlijn, […]

Raad van State biedt excuses aan

21 november 2022

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State betreurt het dat zij té laat is teruggekomen van de strenge lijn in uitspraken over kinderopvangtoeslagen. Dit staat in het reflectierapport van de Afdeling bestuursrechtspraak dat op 19 november 2021 is gepubliceerd. In het rapport kijkt de Raad van State kritisch naar het eigen functioneren en zijn […]

Porthos-uitspraak Raad van State

02 november 2022

Invoering Omgevingswet verschoven naar 1 juli 2023

17 oktober 2022

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is nog een keer uitgesteld, nu tot 1 juli 2023. Verder testen en oefenen met vooral het nieuwe digitale stelsel is nodig, zo blijkt uit de recente brief van de minister aan de Eerste Kamer.