GJ Legal Advocaten

Laatste nieuws

Nieuws overzicht - Laatste nieuws

1 2 3
Spoedwetgeving voor verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

Spoedwetgeving voor verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

07 april 2020

Minister van Veldhoven voor Milieu en Wonen heeft gisteren (6 april 2020) het spoedwetsvoorstel Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten naar de Tweede Kamer gestuurd. Tijdelijke huurcontracten kunnen straks voor een tijdelijke periode verlengd worden gedurende de coronacrisis. Om precies te zijn voor de duur van één, twee of drie maanden, naar keuze. Huurders krijgen de […]

Bouw- en techniek: Protocol samen veilig doorwerken

Bouw- en techniek: Protocol samen veilig doorwerken

30 maart 2020

Vrijdag 27 maart jl. is het “Protocol Samen veilig doorwerken” voor bouw- en technieksector van kracht geworden. Het Rijk en de bouw- en technieksector willen hiermee voorkomen dat bouwwerkzaamheden stilvallen door het coronavirus (Covid-19), en dat zoveel mogelijk doorgewerkt kan worden zonder de gezondheid van werknemers in gevaar te brengen. Het protocol volgt de richtlijnen […]

COVID-19 Noodverordeningen

COVID-19 Noodverordeningen

30 maart 2020

In alle gemeenten in Nederland zijn in verband met de coronacrisis sinds 27 maart jl. (aangescherpte) noodverordeningen van kracht. De maatregelen die daardoor (tijdelijk) gelden brengen met zich mee dat:  Groepen van 3 of meer personen die geen 1,5 meter afstand houden, een boete kunnen krijgen, oplopend tot 400 euro. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, […]

De jaren 10 in 10 cijfers

06 januari 2020

Wat hebben de jaren tien ons gebracht? Hoe staan de economie en de samenleving er nu voor? En hoe was dat aan het begin van het decennium? Aan de hand van een vijftiental indicatoren schetst het CBS een beeld van de jaren tien. Sterk bepalend voor de economie in de jaren tien was de wereldwijde […]

Nieuwe grenzen gemeente Haarlemmermeer vastgesteld

09 november 2018

Op 1 januari 2019 worden de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude samengevoegd tot één gemeente. Vanaf dat moment is de Haarlemmermeer niet meer begrensd door het voormalige meer, maar loopt de gemeente aan de noordelijke zijde door tot het Noordzeekanaal. Op grond van de wet is het de provincie die formeel de grenzen van […]

Peildiscussie: hoe hoog is 3 meter?

15 augustus 2018

In bestemmingsplannen staan naast gebruiksvoorschriften (waar mag worden gewoond, een bedrijf worden gevestigd e.d.) ook bouwvoorschriften. Onderdeel van die bouwvoorschriften zijn hoogtebepalingen voor de goot- en nokhoogte. Aan de hand van al deze voorschriften kan bijvoorbeeld worden vastgesteld dat op locatie X een huis met een goothoogte van 6 meter en een nokhoogte van 9,5 […]

Nieuwe Omgevingsvisie NH: inspreken t/m 30 juli 2018

10 juli 2018

Sinds 18 juni jl. ligt het ontwerp van de Omgevingsvisie voor de provincie Noord-Holland ter inzage, vergezeld van de planmatige onderbouwing in de vorm van een PlanMER. De stukken treft u hier aan. De provincie heeft, zoals al eerder in een nieuwsbericht op deze website gemeld, een grotere rol in de ruimtelijke ordening dan veelal […]

Koopwoningen Haarlemmermeer in 2017 tot de duurste in Nederland

15 juni 2018

Uit onlangs door het CBS gepubliceerde cijfers blijkt dat de gemiddelde verkoopprijzen voor woningen in de Haarlemmermeer in 2017 tot de hoogste in Nederland behoorden. Daarbij gaat het om koopsommen die door particulieren werden betaald en zonder dat onderscheid is gemaakt in type woning. Amsterdam had in 2017 met 407 670 euro de hoogste gemiddelde […]

Boetes voor verkoop utiliteitsgebouwen zonder energielabel

27 oktober 2017

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie van infrastructuur en milieu heeft onlangs 23 eigenaren van utiliteitsgebouwen beboet, omdat zij panden hadden verkocht zonder het verplichte energielabel. De hoogste boete bedraagt ruim 10.000 euro. Utiliteitsgebouwen zijn gebouwen die niet voor wonen zijn bedoeld. Gebouwen moeten volgens het Besluit energieprestatie gebouwen (een ‘doorvertaling’ van […]

Verboden onderverhuur lang niet altijd genoeg voor ontruiming

23 oktober 2017

Vrijwel alle algemene bepalingen bij huurovereenkomsten voor woonruimte bevatten een verbod op het geheel of gedeeltelijk in gebruik geven of in onderhuur verstrekken van die woonruimte. Als een huurder dat toch doet, pleegt die huurder wanprestatie en levert dat in beginsel een grond op voor beëindiging van de huurovereenkomst. Want dat is de hoofdregel zoals […]