GJ Legal Advocaten

Laatste nieuws

Nieuws overzicht - Laatste nieuws

1 2 3

Noodplan woningbouw

20 juli 2017

In steeds meer gemeenten ontstaat een tekort aan woningen. De prijzen van koopwoningen zijn sterk gestegen en liggen in veel gemeenten al weer op het niveau van voor de crisis of daar boven. Ook aan huurwoningen is een tekort. Volgens de Neprom, de vereniging van projectontwikkelaars, worden er te weinig nieuwe woningen gebouwd om aan […]

Lagere canon dan verwacht vastgesteld door Amsterdamse gemeenteraad

06 april 2017

De Amsterdamse gemeenteraad heeft op 5 april 2017 in meerderheid ingestemd met een fors lagere erfpachtcanon dan die door het gemeentebestuur was voorgesteld. Het tarief komt wat de gemeenteraad betreft nu op minimaal 1,94 procent te liggen in plaats van de 3 procent die het gemeentebestuur had gedacht. Een plan van CDA, Partij voor de […]

Noord-Holland heeft nieuwe Provinciale Ruimtelijke Verordening

08 maart 2017

Op 1 maart 2017 is de nieuwe Provinciale Ruimtelijke Verordening in werking getreden. Hierin zijn regels opgenomen voor alle bestemmings- en andere ruimtelijke plannen in de provincie Noord-Holland.   Velen denken voor ruimtelijke normen en regels meestal aan de eigen gemeente – wat ook wel terecht is – maar daarbij wordt nog wel eens uit […]

Voorkeursontwerpen verbinding A8-A9 vastgesteld

Voorkeursontwerpen verbinding A8-A9 vastgesteld

23 januari 2017

Daags na de heropening van de Velsertunnel, heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland een volgende stap genomen in een ander gevoelig dossier op het gebied van infrastructuur: de voorkeursontwerpen voor de verbinding tussen de A8 en A9n zijn vastgesteld. Al vele jaren wordt gesproken over het verbeteren van de verbinding tussen deze twee snelwegen, […]

Consultatie Omgevingswet

16 januari 2017

Naar verwachting zal in 2018 of 2019 de Omgevingswet in werking treden. Deze wet vervangt een groot aantal wetten op het gebied van onder meer ruimtelijke ordening, milieu, natuur en water, kortom: de gehele fysieke leefomgeving. De wet zelf is in een eerder stadium al goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. Voordat de wet […]